Ana - to hovorí za všetko..

ŠTÍHLOSŤ ZA TO NESTOJÍ!!!

Novinky

Páči sa ti tento blog?

Nie (2146)
 

Áno (2252)
 

Koľko máš rokov?

menej ako 15 (1977)
 

15 - 20 (2064)
 

20 - 25 (1912)
 

25 - 30 (1830)
 

viac ako 30 (1941)
 

Koľko vážiš?

40 - 45 (1830)
 

45 - 50 (1773)
 

50 - 55 (1856)
 

55 - 60 (1870)
 

60 - 65 (1877)
 

65 - 70 (1838)
 

Myslíte si, že s BMI 17,3 som....

tučná (1891)
 

normálna (1863)
 

štíhla (1958)
 

chudá (2017)
 

TOPlist

Riziká a následky

Fyzické následky

zdroj - www.something-fishy.org *** MALNUTRÍCIA - je spôsobená nedostatkom stravy, ale aj prejedaním. Znamená deficit energie, proteínov, vitamínov a minerálnych látok a ich rôzne kombinácie (väčšinou je to kombinácia poruchy kvantitatívnej a kvalitatívnej). Môže spôsobiť závažné zdravotné problémy ako napr. respiračné infekcie, zlyhanie obličiek, slepotu, zlyhanie srdca alebo smrť. *** DEHYDRATÁCIA- je spôsobená deficitom (bilancia - zahŕňa príjem aj straty) telesných tekutín, na čom sa podieľa aj reštrikcia príjmu sacharidov a tukov. Nedostatočný príjem potravy/hladovanie, zvracanie a zneužívanie laxatív, sú primárne príčiny dehydratácie. Symptómami sú závraty, slabosť a tmavý moč. Môže to viesť k zlyhaniu obličiek, zlyhaniu srdca, NCMP alebo smrti. *** DYSBALANCIA ELEKTROLYTOV - postihuje organizmus ako celok, hlavne sú to zuby, kosti a kĺby, svaly, nervy, obličky, srdce, hladina glykémie a dodávka kyslíka tkanivám. *** HYPONATRÉMIA - je spôsobená pitím nadmerného množstva vody (viac ako 8 pohárov v čase menej ako 12 hodín), čo nastane obzvlášť jednoducho u osoby podvýživenej alebo dehydratovanej. Hyponatrémia môže viesť edému pľúc, edému mozgu alebo až k smrti. Tiež sa môže prejavovať nauzeou alebo zvracaním. *** LANUGO - jemnučké chĺpky hlavne na tvári, chrbte a ramenách. Spôsobuje ho obranný mechanizmus, ktorý sa snaží chrániť organizmus pred stratami tepla počas periód hladovania a nedostatočnej výživy. Na jeho vzniku sa podieľa hormonálna nerovnováha. *** EDÉMY - vznikajú následkom nadmernej akumulácie tekutín v rôznych oblastiach. Pri kompulzívnej PPP je to najmä na dolných končatinách (nohy aj stehná), pri anorexii a bulímii v abdominálnej oblasti (čo môže byť spôsobené aj užívaním laxatív a diuretík). *** SVALOVÉ ATROFIE - strata všetkého svalového tkaniva (vrátane myokardu) v dôsledku katabolizmu. Narušenie funkcie neuromuskulárnej platničky - v dôsledku malnutrície. *** PARALÝZY - tranzientné alebo aj trvalé. Pociťujú sa ako extrémna svalová slabosť alebo absolútna neschopnosť pohybu. Sú spôsobené poškodením prakticky všetkých štruktúr a tkanív, ktoré sa uplatňujú pri vykonávaní pohybov (neuromuskulárna platnička, nervové bunky, vlákna spinálnych nervov, miecha, mozog,...). Neliečené opakované epizódy svalových paralýz sa neskôr môžu opakovať stále častejšie a nakoniec môžu viesť k permanentnej nechopnosti pohybu až smrti. *** POŠKODENIE EZOFÁGU - je spôsobené umelo vyvolávaným zvracaním. GER - vedie k poškodeniu nielen ezofágu, ale môže poškodiť aj larynx alebo pľúca (refluxná laryngitída, aspiračná pneumónia). Nakoniec to môže viesť cez Barretov ezofágus až ku karcinómu ezofágu. Reflux môže po rokoch spôsobiť aj karcinóm laryngu. *** MALLORY- WEISSOV SYNDRÓM - poškodenie gastroezofageálnej junkcie následkom umelo vyvolávaného zvracania. *** POŠKODENIE ŽALÚDKA - erózie až ruptúra. *** KRVÁCANIE DO GIT-U. *** PORUCHY SPÁNKU - rôzneho charakteru - problémy zaspať, opakované prebúdzanie v priebehu noci, prebúdzanie skoro ráno,... *** SYNDRÓM CHRONICKEJ SLABOSTI - v súvislosti s oslabeným imunitným systémom. *** HYPERAKTIVITA - podobného charakteru ako manické epizódy. Neschopnosť ticho sedieť na jednom mieste. *** OPUCHY - na tvári a lícach (nasleduje po umelo vyvolanom zvracaní). *** MOZOĽNATÉ A ZODRETÉ PRSTY NA RUKÁCH - je spôsobené opakovaným využívaním prstov k vyvolaniu zvracania. *** SUCHÁ POKOŽKA, SUCHÉ, JEMNÉ A VYPADÁVAJÚCE VLASY A LÁMAVÉ NECHTY - je spôsobené malnutríciou a dehydratáciou. *** HYPOTENZIA - je spôsobená zníženou telesnou teplotou, malnutríciou a dehydratáciou. Môže viesť k srdcovej arytmii, šoku alebo infarktu myokardu. *** ORTOSTATICKÁ HYPOTENZIA - závraty až synkopy, poruchy videnia, palpitácie, bolesti hlavy,... *** HYPERTENZIA - môže sa vyskytnúť skôr pri kompulzívnej PPP. *** TROMBOCYTOPÉNIA – je spôsobená nedostatkom vitamínu B12 a kyseliny listovej, na čom sa môže spolupodieľať aj abúzus alkoholu. Môže sa chápať ako indikácia utlmeného imunitného systému alebo jeho dysfunkcie. *** ZMENY NA ÚROVNI GLYKÉMIE – hypoglykémia – môže indikovať problémy s pečeňou alebo obličkami, a môže viesť k neurologickej a mentálnej deteriorácii. Hyperglykémia – môže viesť k DM, zlyhaniu pečene a obličiek, alebo k problémom s cirkuláciou alebo imunitným systémom. *** DM – je spôsobený hormonálnou nerovnováhou, dlhotrvajúcou hyperglykémiou alebo chronickou pankreatitídou. *** KETOACIDÓZA – je spôsobená odbúravaním tukov. Môže byť dôsledkom hladovania, excesívneho zvracania, dehydratácie, hyperglykémie alebo abúzu alkoholu, prípadne dôsledkom nedostatočne kompenzovaného alebo vôbec neliečeného DM. Môže viesť ku kóme a smrti. *** SIDEROPENICKÁ ANÉMIA – prejavuje sa ako „fatique“, dyspnoe, vyššie riziko infekcií, palpitácie,... *** INFEKCIE A ZLYHANIE OBLIČIEK – vitamínový deficit, dehydratácia, hypotenzia alebo iná infekcia zvyšujú v spojitosti s možnou renálnou infekciou riziko trvalého poškodenia obličiek, prípadne až ich zlyhania. *** OSTEOPORÓZA – je spôsobená depléciou kalcia a proteínov. Jej predchodcom je osteopénia. Riziko vývoja osteopénie alebo až osteoporózy výrazne zvyšuje hormonálna nerovnováha spojená so stratou menštruácie. *** ARTRÓZY – degeneratívne postihnutie kĺbov. Môžu byť spôsobené hormonálnou nerovnováhou a vitamínovým deficitom. Na týchto zmenách sa môže podieľať aj nadmerné zaťažovanie kĺbov u pacientov s nadváhou v dôsledku kompulzívnej PPP. *** TMJ „SYNDROME“ A PRIDRUŽENÉ TMJ PROBLÉMY - artróza postihujúca temporomandibulárne kĺbové spojenie, ktorá spôsobuje bolesti v TMJ oblasti, bolesti hlavy a ťažkosti pri otváraní a zatváraní úst a pri žuvaní. Na jej vzniku sa podieľa vitamínový deficit a škrípanie zubami (podmienené stresom). *** AMENORRHEA – je spôsobená stratou sekrécie estrogénov. Strata menštruácie môže viesť k osteopénii a osteoporóze. *** ĽAHKÁ TVORBA MODRÍN – a zároveň dlhodobé pretrvávanie. Je spôsobená stratou schopnosti samoliečby, hypotenziou, trombocytopéniou a/alebo nadmernou stratou hmotnosti. *** ŤAŽKOSTI SO ZUBAMI ROZNEHO CHARAKTERU – môžu byť spôsobené žalúdočnou kyselinou a enzýmami (v dôsledku zvracania), deficitom vitamínu D a kalcia a hormonálnou nerovnováhou. Podieľať sa tu môže aj nedostatočné „precvičovanie“ zubov pre nedostatok príjmu potravy. Problémy so zubami môžu niekedy indikovať ťažkosti so srdcom. *** ZLYHANIE PEČENE – „the liver aids in removing waste from cells, and aids in digestion.“ K poškodeniu pečene prípadne až k jej zlyhaniu môže viesť hladovanie, užívanie rôznych analgetík, alebo aj strata menštruácie spolu s dehydratáciou (v organizme ženy spôsobia nadbytok železa v krvi), prípadne chronické srdcové zlyhanie. *** NARUŠENÁ CIRKULÁCIA, SPOMALENÁ ALEBO NEPRAVIDELNÁ ČINNOSŤ SRDCA, ROZNE ARYTMIE, ANGINA PECTORIS,... – existuje veľké množstvo faktorov v súvislosti s PPP, ktoré môžu spôsobiť problémy s KVS rôzneho charakteru. Náhle zastavenie činnosti srdca (asystólia?) môže spôsobiť trvalé poškodenie srdca alebo náhlu smrť. Elektrolytová nerovnováha (hlavne deficit „potassium“), dehydratácia, malnutrícia, hypotenzia, extrémna ortostatická hypotenzia, abnormálna bradykardia a hormonálna nerovnováha môžu viesť k závažným problémom so srdcom. Hypertenzia, akumulácia depozitov tuku okolo myokardu, hypercholesterolémia, diabetes a hormonálna nerovnováha môžu tiež viesť k závažným problémom so srdcom. *** INFERTILITA – je spôsobená stratou menštruácie a hormonálnou nerovnováhou. Malnutrícia môže tiež spôsobiť problémy počas tehotenstva, neschopnosť donosiť dieťa, prípadne rôzne vrodené vady. *** SYNDRÓM POLYCYSTICKÝCH OVÁRIÍ – počas jednej štúdie vykonanej pred pár rokmi sa zistilo, že pacienti s PPP majú zvýšené riziko vývoja SPO, a teda liečba PPP musí byť zároveň súčasťou liečby SPO. *** PROBLÉMY V PRIEBEHU TEHOTENSTVA – efektom je zaradenie do vysoko rizikovej gravidity. Môže dôjsť k potratu, pôrodu mŕtveho plodu,.... *** DEPRESIA – zmeny nálady a depresia môžu byť spôsobené faktormi ako je elektrolytová a hormonálna nerovnováha, malnutrícia alebo dehydratácia. Už samotný život s PPP môže spôsobiť depresiu. Depresia potom posilňuje samotnú PPP, čím vzniká začarovaný kruh (alebo môže byť prvotnou príčinou – spúšťačom PPP). Spolupodieľajú sa tu problémy v práci, vo vzťahoch alebo v rámci rodiny. Existuje ale aj určité percento ľudí, ktorí sa už rodia s rôzne výraznou predispozíciou k vývoju depresie. Ťažké štádia depresie môžu viesť k samovražde! *** ZNÍŽENÁ TELESNÁ TEPLOTA – je spôsobená redukciou tukového tkaniva a hypotenziou. *** OBSTIPÁCIA, HNAČKA, INKONTINENCIA. *** PEPTICKÁ VREDOVÁ CHOROBA – podieľajú sa tu rôzne faktory, ako je výraznejšia produkcia žalúdočnej kyseliny, fajčenie, vysoká spotreba kofeínu alebo alkoholu. *** PANKREATITÍDA - môže byť spôsobená opakovanou traumou v abdominálnej oblasti (napr. zvracaním), požívaním alkoholu alebo excesívnym používaním laxatív alebo tabletiek na chudnutie. *** DYSPEPSIA(problémy na úrovni tráviacich enzýmov?)? – deficit tráviacich enzýmov môže viesť k strate schopnosti organizmu adekvátne spracovávať potravu a resorbovať jej jednotlivé zložky. Toto môže viesť k malabsorbcii, malnutrícii a elektrolytovej nerovnováhe. Pri PPP je vyššie riziko vývoja Crohnovej choroby alebo coeliakie. *** SLABOSŤ(ÚNAVA) – je spôsobená nevhodnými stravovacími návykmi, malnutríciou, elektrolytovou nerovnováhou, depresiou a problémami so srdcom. *** ZÁCHVATY - vyššie riziko je spôsobené dehydratáciou, hyperglykémiou alebo ketoacidózou. Tiež je možné, že sa tu podieľa aj dlhodobá malnutrícia a nedostatočná dodávka kyslíka do mozgu. Riziko zvyšujú aj niektoré druhy antidepresív!!! *** SMRŤ – jej príčinou môžu byť akékoľvek z predchádzajúcich zdravotných následkov PPP alebo aj ich rôzne kombinácie. Najčastejšie to je náhla smrť (asystólia?), dekompenzácia zlyhania srdca, respiračné zlyhanie, samovražda,.......
Žádné komentáře