Ana - to hovorí za všetko..

ŠTÍHLOSŤ ZA TO NESTOJÍ!!!

Novinky

Páči sa ti tento blog?

Nie (2146)
 

Áno (2252)
 

Koľko máš rokov?

menej ako 15 (1977)
 

15 - 20 (2064)
 

20 - 25 (1912)
 

25 - 30 (1830)
 

viac ako 30 (1941)
 

Koľko vážiš?

40 - 45 (1830)
 

45 - 50 (1773)
 

50 - 55 (1856)
 

55 - 60 (1870)
 

60 - 65 (1877)
 

65 - 70 (1838)
 

Myslíte si, že s BMI 17,3 som....

tučná (1891)
 

normálna (1863)
 

štíhla (1958)
 

chudá (2017)
 

TOPlist

Anorexia

Terapia

CIEĽOM LIEČBY JE:
Obnoviť primeraný stav výživy v rámci vhodných limitov: to je nezriedka možné len po umiestnení jedinca do špecializovaného zariadenia. V najťažších prípadoch je treba pristúpiť k podávaniu umelej výživy do žily alebo cez sondu zavedenú do žalúdka. Pacienti nezriedka trpia infekciami vzhľadom na úbohý stav imunitného systému. V tejto fáze je indikovaný absolútny pokoj a oddych s cieľom maximálne znížiť energetický výdaj.
Upraviť správanie týkajúce sa príjmu stravy: ako prevencia vyššie uvedeného ťažkého stavu podvýživy či v rámci liečby ťažkého stavu ochorenia vo fáze telesného zotavovania sa. Denne je potrebné kontrolovať telesnú hmotnosť a tiež diskrétne sledovať množstvo prijatej potravy.
Odstrániť psychologické a biologické stopy podvýživy, aby sa prerušil bludný kruh ochorenia. Tu zohráva dôležitú úlohu rodina, ktorá musí byť náležite informovaná a poučená psychiatrom o opatreniach potrebných na dosiahnutie úplného vyliečenia pacienta.


Na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov JE MOŽNÉ POUŽIŤ DVE ROZNE LIEČEBNÉ ZBRANE:
*** PSYCHOTERAPIA: snaží sa o úpravu poruchy príjmu potravy a odstránenie mylného presvedčenia o obezite. S touto psychiatrickou technikou sa začína až po dosiahnutí určitej vhodnej hmotnosti, väčšinou je to hranica 40 kg, lebo pod touto hmotnosťou je ťažko možné, aby pacientov stav vedomia umožňoval udržať dostatočne plynulú komunikáciu.
*** FARMAKOLOGICKÁ LIEČBA: užívanie liekov zo skupiny antidepresív sa ukázalo účinné u tejto skupiny pacientov, najmä ak sa anorexia prelína so záchvatmi bulímie.
Žádné komentáře