Ana - to hovorí za všetko..

ŠTÍHLOSŤ ZA TO NESTOJÍ!!!

Novinky

Páči sa ti tento blog?

Nie (2146)
 

Áno (2252)
 

Koľko máš rokov?

menej ako 15 (1977)
 

15 - 20 (2064)
 

20 - 25 (1912)
 

25 - 30 (1830)
 

viac ako 30 (1941)
 

Koľko vážiš?

40 - 45 (1830)
 

45 - 50 (1773)
 

50 - 55 (1856)
 

55 - 60 (1870)
 

60 - 65 (1877)
 

65 - 70 (1838)
 

Myslíte si, že s BMI 17,3 som....

tučná (1891)
 

normálna (1863)
 

štíhla (1958)
 

chudá (2017)
 

TOPlist

Anorexia

Klinický obraz

AKO SA PREJAVUJE ANOREXIA?Existuje séria spoločných charakteristík definujúcich toto ochorenie:
*** Odmietanie udržať si telesnú hmotnosť vyššiu ako 85 % teoreticky vypočítanej vhodnej hmotnosti. V úvodnej fáze sa ochorenie môže prejavovať ako malá posadnutosť telesnou hmotnosťou a snahou nepribrať, niekedy podporovaná aj okolím; táto posadnutosť núti jedinca znižovať príjem potravy, opakovane sa vážiť a počítať každú chvíľu svoju ideálnu hmotnosť. Postupne sa zjavuje intenzívny strach z obezity, hoci postihnutý jedinec má v skutočnosti hmotnosť pod hranicou teoretickej ideálnej hmotnosti. Výsledkom je nasledujúce správanie:
*** Únikové techniky, ktorých cieľom je nejesť, bez toho, aby si to okolie všimlo; výhovorky, aby jedinec mohol „jesť“ mimo domu, údajná nevoľnosť, ktorá mu zabraňuje prijímať potravu, schovávanie a skladovanie jedla, atď.
*** Pravidelné vyvolávanie zvracania, ktoré vedie k bolestiam brucha, páleniu záhy z podráždenia pažeráka žalúdočnou kyselinou a podráždenie hrdla neustálym návratom potravín premiešaných s kyselinou.
*** Používanie diuretík (lieky na odvodnenie), laxatív (preháňadlá) a klyziem (výplach čriev) s cieľom odstrániť čo najskôr stravu z organizmu.
*** Intenzívne telesné cvičenie s cieľom odstrániť „prebytočný tuk“.
*** Prežívanie pocitov skutočnej blaženosti nad stratou telesnej hmotnosti.
*** Narušené vnímanie vlastného tela. Chorý jedinec doslova stratí náhľad na svoju postavu a pri pohľade do zrkadla sa vidí tučný, hoci skutočnosť je úplne odlišná. Z tohto sebaklamu pramení najväčší problém pri zdolávaní ochorenia, lebo všetky pokusy presvedčiť jedinca o jeho nadmernom vychudnutí stroskotávajú na jeho presvedčení o vlastnej nadváhe. Za vzor si jedinec berie a napodobňuje nejakú známu osobnosť, ktorá sa vyznačuje extrémnou chudosťou, a získava hlboké opovrhovanie (dokonca nenávisť) k obéznym jedincom.

***
VZNIK AMENOREY t. j. strata menštruácie počas aspoň troch po sebe idúcich menštruačných cyklov, prakticky u všetkých žien s týmto ochorením. Vzniká následkom straty telesného tuku, ktorý je potrebný na správnu tvorbu ženských pohlavných hormónov. Často možno pozorovať zníženie alebo stratu libida, čiže sexuálnej chuti, ktorá môže vyústiť až do fóbie či odporu voči sexu. U mužov typicky vzniká impotencia.

***
VIACERÉ PRÍZNAKY A ZNAKY V DOSLEDKU NEDOSTATOČNÉHO PRÍJMU POTRAVY A POSTUPNEJ PODVÝŽIVY ako zápcha (pre nedostatočný objem stolice) striedajúca sa s hnačkou (pri užívaní laxatív alebo potravín s preháňavým účinkom), neznášanlivosť chladu (pre chýbanie podkožnej tukovej vrstvy), opuchy dolných končatín (v dôsledku straty bielkovín), zvýraznenie ochlpenia u žien (narušením hormonálnej rovnováhy) a nízky tlak krvi. Často sa narúša aj spánkový rytmus so skorým prebúdzaním.

***
ODMIETANIE OCHORENIA; napriek informačným kampaniam a radám zo strany blízkych a lekárov si vo väčšine prípadov pacient ochorenie nepriznáva. Nezriedka je choroba sprevádzaná obrazom ťažkej depresie, ktorá sa stupňuje v priebehu trvania choroby a vedie k pokusom o samovraždu.
***
Existuje forma anorexie označovaná ako kompulzívna (nutkavá), pri ktorej sa striedajú striktné diéty s občasným „napchávaním sa“ jedlami s vysokou kalorickou hodnotou, čo následne vedie k pocitom viny a vyvolaniu zvracania. Pacient pritom pociťuje stratu sebaovládania. Tento nadmerný príjem potravy v krátkom čase sa označuje ako záchvat bulímie (chorobná žravosť) a objavuje sa zhruba u 50 % pacientov s anorexiou.

Počas určitého obdobia sa organizmus chorého jedinca prispôsobí prežívaniu a fungovaniu pri minimálnom prívode potravy (napr. jedno jablko za celý deň). Postupne sa však podvýživa stáva zjavnou a jedinec ju už nedokáže zakryť, hoci sa o to naďalej pokúša. Objavuje sa pocit na odpadnutie, slabosť z málokrvnosti, celková únava, bolesti kĺbov a svalov, zastretie vedomia a ďalšie vážne komplikácie, ktoré si vyžadujú umiestnenie jedinca v zdravotníckom zariadení.
********
DIAGNOSTIKA ANOREXIE

Je založená, ako pri väčšine iných ochorení, na potvrdení diagnostického podozrenia, ktoré vzbudzuje správanie a vzhľad pacientov u ich rodiny a blízkych. Spolu s vyššie uvedenými symptómami sa zjavujú niektoré typické alarmujúce signály, ktoré môžu zbadať iba blízke osoby a zastaviť tak ochorenie v jeho včasných štádiách. K týmto varovným signálom patria:
***
ZMENA TELESNÉHO VZHĽADU: mierna bledosť, zmena výrazu tváre, voľnejšie oblečenie, strata sily a reflexov, atď.
***
ZMENA CHARAKTERU: zvýšená citlivosť so sklonom k plačlivosti, zhoršenie intelektuálneho výkonu, zmena priateľov, izolácia od okolia, atď.
***
VO VŠEOBECNOSTI všetky zmeny, niekedy nenápadné, ktoré si môžu všimnúť iba rodičia. Hoci je dôležité odhaliť ochorenie včas, rodičia by nemali podľahnúť akejsi posadnutosti a snažiť sa vidieť symptómy ochorenia tam, kde v skutočnosti nie sú.

Definitívnu diagnózu stanoví až psychiater po zhodnotení pacienta. V každom prípade je najskôr potrebné vylúčiť existenciu iného ochorenia, ktoré by bolo zodpovedné za stratu telesnej hmotnosti.
Žádné komentáře